Rovné (SK)

Počet obyvateľov
479
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
527777
Okres