Zbehy

Počet obyvateľov
2242
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
500950
Kraj
Okres