Kotmanová

Počet obyvateľov
293
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
511374
Okres