Juh

Počet obyvateľov
22018
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
599824
Kraj
Okres