Sokoľ

Počet obyvateľov
1193
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
522031
Kraj