Petrová

Počet obyvateľov
913
Podiel rómskych obyvateľov
od 91% do 100%
Kód obce
519715
Okres