Slatina

Počet obyvateľov
325
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
502740
Kraj
Okres