Trenčín

Počet obyvateľov
54705
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
505820
Okres