Medzilaborce

Počet obyvateľov
5980
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
520471
Okres