Skároš

Počet obyvateľov
1129
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
521981
Kraj