Gánovce

Počet obyvateľov
1389
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
523437
Okres