Šalov

Počet obyvateľov
363
Podiel rómskych obyvateľov
od 51% do 60%
Kód obce
502791
Kraj
Okres