Giraltovce

Počet obyvateľov
4200
Podiel rómskych obyvateľov
od 21% do 30%
Kód obce
519197
Okres