Hontianske Moravce

Počet obyvateľov
840
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
518409
Okres