Varhaňovce

Počet obyvateľov
1456
Podiel rómskych obyvateľov
od 71% do 80%
Kód obce
525383
Okres