Čierna Lehota

Počet obyvateľov
636
Podiel rómskych obyvateľov
od 31% do 40%
Kód obce
525596
Kraj
Okres