Vydrany

Počet obyvateľov
1748
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
502014
Kraj