Sása (RA)

Počet obyvateľov
202
Podiel rómskych obyvateľov
od 81% do 90%
Kód obce
557820
Okres