Myslina

Počet obyvateľov
583
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
520501
Okres