Podolínec

Počet obyvateľov
3178
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
526975