Handlová

Počet obyvateľov
16872
Podiel rómskych obyvateľov
od 1% do 10%
Kód obce
513997
Okres