Košická Nová Ves

Počet obyvateľov
2767
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
599018
Kraj
Okres