Šarišská Poruba

Počet obyvateľov
620
Podiel rómskych obyvateľov
od 41% do 50%
Kód obce
525189
Okres