Čierny Balog

Počet obyvateľov
5027
Podiel rómskych obyvateľov
od 11% do 20%
Kód obce
508527
Okres